1. Aangetekende zendingen van het inschrijvingsformulier worden niet aanvaard.


2. De exposant verbindt er zich toe de reglementen van de tentoonstelling te aanvaarden en deze na te leven.


3. De exposant staat garant voor de goede gezondheid van zijn / haar hond (zieke honden worden niet toegelaten op de show).


4. Ingevolge het KB van 17/05/2001 worden in België honden waarvan de oren gecoupeerd werden na 01/10/2001 niet meer toegelaten op hondenshows, onafgezien het land van herkomst. Bij wet met ingang vanaf 01/01/2006 is het couperen van de staart verboden. Art. 4 wet 08/12/1992 BD 18/03/1993.


5. De exposant mag geen lid zijn van een vereniging niet aangesloten bij de KKUSH. of een organisme niet erkend door de FCI.


6. Bij eventuele disputen aanvaardt de exposant de sportieve uitspraken gedaan door de KKUSH.


7. De exposant verplicht er zich toe dat zijn hond de expositie niet verlaat voor het begin van de erering.


8. Door het insturen van het inschrijvingsformulier (online, via fax of per post) verplicht de exposant er zich toe om het inschrijvingsgeld te betalen, zelfs indien hij of zij de dag van de tentoonstelling niet aanwezig kan zijn.


9. Betalingen worden samen met het verzenden van het inschrijvingsformulier uitgevoerd. Vermeld op de storting de namen van de ingeschreven honden met hun stamboomnummer.


10. Op de dag van de tentoonstelling worden, in principe, geen betalingen meer aanvaard. Gebeurt dit toch, dan wordt het inschrijvingsgeld met € 15 verhoogd per ingeschreven hond.


11. Breng uw betaalbewijzen zeker mee naar de tentoonstelling.


12. De tarieven voor bankoverschrijvingen uit het buitenland zonder IBAN nummer worden verhoogd met € 15 vanwege inningskosten.


13. In geval van overmacht houden de inrichters zich het recht voor, om ten allen tijde, de samenstelling van het keurderscorps te wijzigen.