Koninklijke Kempische Kynologenclub VZW

46ste Schaal der Kempen

De inrichters behouden zich het recht voor de samenstelling van de jury te wijzigen in geval van overmacht.

 

De rassen van Arnold Jaques worden wegens ziekte overgenomen door Marion Finney.

De rassen van Ahern Claire Ann worden wegens ziekte overgenomen door Marie Bailey.